'Εχετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε;

Όταν επικοινωνείτε με τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες, οι ίδιοι ή με εξουσιοδοτημένα άτομα, είναι χρήσιμο να θυμάστε μερικές προϋποθέσεις.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 

Όταν εσείς ή ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο επικοινωνείτε με τις Στρατολογικές Υπηρεσίες, θα πρέπει να γνωρίζετε ακριβείς λεπτομέρειες του προσώπου που ενδιαφέρεται:

Κύριο Όνομα.

Επώνυμο.

Όνομα πατέρα.

Ημερομηνία Γέννησης.

Δήμος/Κοινότητα εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων.

Κάθε φορά που ταξιδεύετε στην Ελλάδα, να ζητάτε από τα αρμόδια όργανα του Αεροδρομίου να σφραγίζουν το διαβατήριό σας και στην είσοδο και στην έξοδο. Οι σφραγίδες αποτελούν επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των ταξιδιών σας και της παραμονής σας στην Χώρα, που μπορεί να σας βοηθήσουν σημαντικά σε υποθέσεις σας ενώπιον των Ελληνικών Προξενικών Αρχών του εξωτερικού.

Όταν ζητάτε Πιστοποιητικό Σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, προκειμένου να πάρετε στη συνέχεια αναβολή για λόγους σπουδών, χρήσιμο είναι, πριν να επικυρώσετε και να μεταφράσετε το Πιστοποιητικό Σπουδών, να ενεργήσετε όπως παρακάτω:

Να το στείλετε στην Στρατολογική σας Υπηρεσία, μέσω Fax.

Να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη Στρατολογική σας Υπηρεσία και να ζητήσετε, εαν είναι δυνατόν, τηλεφωνική επιβεβαίωση της λήψης (του Fax) και ως προς την πληρότητα των πληροφοριών του Πιστοποιητικού, ώστε να αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία και περιττά έξοδα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για στρατολογική χρήση, ισχύει για τους πρώτους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία που εκδόθηκε.

Συμβουλες και Ενημερωση

Όπου κι αν βρίσκεστε, σε οποιοδήποτε μέρος της γης, επικοινωνήστε μαζί μας και λάβετε απαντήσεις σε όλα τα στρατολογικά σας ζητήματα.

Νομοι και Διαταξεις

Οι έμπειροι σύμβουλοί μας, γνωρίζουν σε βάθος την Στρατολογική Νομοθεσία και όλους τους σχετικούς Νόμους και Διατάξεις, ώστε να παρέχουν αξιόπιστες απαντήσεις και συμβουλές.

Επικοινωνηστε Σημερα

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής, Αναβολές, Απαλλαγές από την στράτευση, Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού, Μειωμένη Θητεία, κλπ.